csc_logo_raf.png, 30kB
Email:
info@czechspitfireclub.cz
Telefon:
+420 728 044 705
Adresa:
CZECH SPITFIRE CLUB
Zbilidy 5
58805 Zbilidy u Jihlavy
Czech Republic
T. ú.: 3613578001/5500
Info o spolku: justice.cz
Náš hlavní sponzor
promedica_logo_113x30.png, 3,8kB
Děkujeme za podporu!
csc_nadpis2.png, 6,3kB facebook.gif, 1,3kB jazyk_cesky.png, 637B jazyk_anglicky.png, 826B

články

1. dubna 2012

Činnost Sudetoněmeckého landsmanšaftu

Wiesbadenská dohoda
Bernd Posselt ve svém projevu na 61. sjezdu odsunutých Němců z Československa (22.5.2010) poměrně široce mluvil i o wiesbadenské dohodě. Označil ji za vizionářský dokument, jímž sudetoněmecká národnostní skupina učinila velký krok k českému národu a zvláště pak k úpravě budoucích vztahů mezi Čechy a sudetskými Němci.
Dále mluvčí sudetoněmeckého landsmanšaftu zdůraznil, že dohoda byla uzavřena mezi svobodnými Čechy v exilu. Ti ostatní, podle něj, již byli v tu dobu zotročení sovětským komunizmem na jedné straně a tehdejšími představiteli národnostní skupiny na straně druhé.

Co zakotvuje tzv. wiesbadenská dohoda?
ČI. 3 říká, že "Obě strany považují návrat sudetskoněmeckých vyhnanců do jejich domoviny za spravedlivý a tudíž samozřejmý."
ČI. 4 pak zajištuje náhrady škod: "Obě strany odmítají uznati vzájemně kolektivní vinu a v důsledku toho zavrhují myšlenku na pomstu, naproti tomu však požadují náhradu za škody, jež utrpěl jak český, tak sudetoněmecký lid, stejně jako žádají potrestání ?duchovních původců spáchaných zločinů i jejich výkonných orgánů."
ČI. 5 pak zdůrazňuje: Obě strany jsou zajedno, že o konečném státně-politickém uspořádání rozhodnou oba národy, a to jakmile bude osvobozen český národ a jakmile se vrátí sudetští Němci do svých domovů. Aby mohly býti vytvořeny předpoklady nového soužití obou národů, které v průběhu tisíciletí žily v nejužším svazku a také v něm v budoucnu žíti budou, dohodly se obě strany, že k tomuto účelu ustaví Federální výbor. Obě strany budou v tomto výboru zastoupeny rovným dílem.

Jak vyplývá z uvedeného, cílem sudetských Němců je jejich návrat do České republiky, společné vlasti Čechů a Němců, nikoliv jako jednotlivců, ale jako druhý zemský národ, který by měl v ČR s českým národem rovné postavení a s ním přebudoval český stát na česko-německou federaci. Po návratu by sudetští Němci měli nárok na náhradu škod, které jim "vyhnáním" vznikly, a právo žádat potrestání původců spáchaných zločinů. V jednom z rozhovorů, které Karel Schwarzenberg poskytl německému tisku, vysloveně uvedl, že se cítí "Böhme" nikoliv "Tscheche". A podobně bychom se měli v budoucnosti cítit i my, Češi?

Pro svou "státoprávní" konstrukci, jež je v hrubém rozporu s Ústavou České republiky, můžou odsunutí Němci i v ČR najít stoupence, dokonce i ve vyšších funkcích, kteří budou ochotni s nimi na toto téma jednat. Mají velkou podporu, jíž se těší a budou těšit v řadě sdělovacích prostředků, např. v českém tisku v německých rukou, České televizi. Přisluhovači sudetských Němců své místo v našich dějinách již měli. A jejich následovatelé musí skončit obdobně jako jejich předchůdci.

Oldřich Zelený, Jihlava - člen Českého svazu bojovníků za svobodu (web)

 
Informace a materiály z tohoto webu lze volně využít pro připomínání památky našich letců a další pozitivní záměry v souladu s idejemi sdružení.
hydraulicke_akumulatory_logo_81x20.png, 2,4kB    aeroteam_logo_140x20.gif, 2,7kB    sunoco_logo_50x20.jpg, 881B    malina-vrse_logo_67x20.png, 2,3kB    lepart_logo_78x20.png, 2,0kB    air_jihlava_logo_83x20.png, 2,8kB

Info a odkazy

PDF prezentace klubu a Spitfiru
Muzeum RAF Police
Maketa Spitfiru Mk. IXc (1:1)
Informační Newsletter
Pravidelné články o čs. letcích:
Free Czechoslovak Air Force
Památníky čs. letcům RAF
Prosby (kontakt, info: email)
Sháníme dobrovolníky na občasnou výpomoc při akcích.
Hledáme sponzory pro podporu naší činnosti.
Pozvánky (komplet: Aktuality)
7. října, 14:00 (sobota)
Připomínka 103. výročí narození Adolfa Zeleného, navigátora 311. čs. bombardovací perutě RAF - Rožná u Bystřice nad Pernštejnem (web)
7. října, 16:00 (sobota)
Slavnostní odhalení památníku a otevření muzea Internačního tábora - Svatobořice-Mistřín u Kyjova (web)
Kalendář (komplet: Aktuality)
20. září
Vlastimil Veselý, DFC, (AFC) (104) - genmjr., S/Ldr RAF (stíhací pilot)
* 20.9.1913 Hořice
† 11.12.2001 Brunswick Heads (Austrálie)
Novinky (komplet: Aktuality)
28. června
  Článek Informace o Muzeu RAF v Polici.
Tipy na zajímavosti webu
xx
Weby přátel a další odkazy
airZone.TV, Flying Revue.
D. Švec, Cyriaci, KVH Sky Riders, KVH "Pětačtyřicítka" Brno, KHL Jindřichův Hradec, Centrum české historie, KVH 276th. Sqdn., Pterodactyl Flight, Classic Trainers, KX-B, Čs. letci, 21. zTL Čáslav, 22. zVrL Náměšť n. O., Spolek pro voj. pietní místa, ...
Shop 211 SQN, VálečníPtáci.Cz, Air-Shop.cz, Krtmítko pro duši, ... (více: Odkazy)